Extra info kaartenverkoop Steakfestijn

 • Elk lid ontvangt een bundel van 5 kaarten (of meer indien nodig)
 • 1 kaart per persoon (bv. geen kaart per familie!)
 • duidt de naam op de kaart aan, wat ze bestellen en in welke shift ze zullen komen eten
 • Ze houden hun kaart persoonlijk bij want deze geven ze af aan tafel
 • ten laatste 28 augustus moet er dan afgerekend worden met Françoise
 • extra kaarten kunnen aangevraagd worden ten huize Leduc
 • gelieve te laten weten hoeveel je er verkocht hebt
 • er worden geen kaarten gratis uitgedeeld!

Steunkaarten

 • Elk lid ontvangt een bundel van 5 kaarten (of meer indien nodig)
 • elk verkochte steunkaart maakt kans op een tombola-prijs
 • noteer de nummers van de verkochte kaarten en houd dit bij zodat je achteraf nog weet wie deze bij je heeft gekocht
 • overhandig de verkocht nummers aan Françoise voor 28 augustus
 • alsook hier worden er geen kaarten gratis uitgedeeld!

Clubkampioenschappen

Volgend seizoen zullen er 2 clubkampioenschappen zijn:

 • De triatlon van Vilvoorde voor de triatleten
 • De Baik X-duatlon voor de crossduatleten (opgepast, niet voor bestuursleden!)

Jaarlijkse algemene ledenvergadering

 • De algemene ledenvergadering gaat door op 3 december 2016
 • Zaal ‘de Kring’ te Nossegem
 • Tijdens de vergadering wordt er een nieuw bestuur gestemd:
  Voorzitter(1), ondervoorzitter(1), penningmeester(1) en secretaris (1), feest evenementen (2) en algemene administratie (1)
  De kandidaten mogen zich kenbaar maken door het versturen van een mail naar Charly.
  De stemming zal anoniem plaats hebben
 • Huldiging van de clubkampioenen per categorie
 • Een financieel overzicht van seizoen 2016
 • wat biedt 2017?

Algemene Info

Algemeen

Momenteel wordt er nog gewerkt aan de website en proberen we deze zo goed mogelijk up-to-date te houden.
Daarom horen we graag jullie mening en zijn ideeën uiteraard welkom!
Gelieve dit te mailen naar luc.beylemans@gmail.com.

Overzicht wedstrijden

Kris heeft een overzicht van de wedstrijden gemaakt waaraan de leden aan deelnemen.
Altijd nuttig om te weten wie waar aan deelneemt.
In de veronderstelling dat iedereen deze file up-to-date houdt.

Clubkampioenschappen

Foto’s Ironmanneke  clubkampioenschappen

Onderhoud fiets

Hoe uw fiets onderhouden via parktool